ZAPAĽOVANIE MOTOCYKLOV ČZ

24.3.2008

Zapaľovanie motocyklov ČZ 125 B/T a 125/150 C -ZP 50 a ZP 51

     Od roku 1942 sa v Českej zbrojovke venovali vývoju motocykla podľa svetového trendu, s objemom motora 125 ccm. Tento stroj bol modernejšaj koncepcie ako motocykel ČZ 125 A, ktorý bol akýmsi ukončením motokola ČZ 98. Vzorom pre tento motocykel boli stroje DKW, NSU... Už v roku 1943 sa testovali prvé tri prototypy tohto motocykla, ktoré boli základom pre ďalšiu výrobu týchto strojov.
     Tieto stroje mali podobne, ako ich vzory zapaľovanie Norris, ktoré bolo na pravej strane motora, odokryte. Pri pokračovaní vývoja (pravdepodobne s tým, že sa ČZ nedohodla s dodávateľom) pristúpila k výrobe vlastného. Bolo použité magnetoelektrické zapaľovanie (magdynamo) s bateriou.

DKW NSU
DKW NSU


Magnetoelektrické zapaľovanie

     Na rozdiel od dynamobatériového zapaľovania, ktoré k zaisteniu svojej činnosti potrebuje akumulátor, je magnetoelektrické zapaľovanie nezávislé na cudzom zdroji. Potrebný prúd tu vzniká vzájomným pohybom elektrického vodiča v magnetickom poli. Indukcia budí v cievke, otáčajúcej sa medzi pólovými nadstavcami magneta, striedavý prúd podobne ako v cievke alternátora. Vzniknutý prúd sa vedie do primárneho vinutia s pomerne menším počtom závitov zapaľovacej cievky na kontakty prerušovača. Jeden kontakt prerušovača je pevný; druhý, pohyblivý kontakt je umiestnený na páčke prerušovača, ktorého kyvný pohyb určuje vačka a pružina. Vačka je nasadená priamo na kľukovom hriadeli, alebo na zotrvačníku. Pružina neustále pritláča páčku prerušovača k vačke a pokiaľ sa izolačná podložka dotýka základnej valcovej plochy vačky, sú kontakty zopnuté. Keď príde do styku s izolačnou podložkou zvýšená časť vačky, páčka prerušovača sa zdvihne a kontakty prerušovača primárny prúd prerušia v okamžiku keď jeho napätie dosahuje približne maximálnej hodnoty. Okamžité prerušenie primárneho prúdu vyvolá indukciou vznik elektrického prúdu v sekundárnom vinutí zapaľovacej cievky. Indukcia je premena elektrickej energie (primárneho okruhu) v energiu magnetického poľa (sekundárneho vynutia).Podstata je teda v tom, že magnetické pole je prostredníkom prenosu elektrickej energie. Jadro cievky nie je kompaktné preto, aby nevznikali vírivé prúdy v jadre.
     Sekundárne vinutie je vytvorené z veľmi slabého vodiča s veľkým počtom závitov. Závity primárneho a sekundárneho vinutia zapaľovacej cievky sú súosé. Jadro cievky je otvorené a tvoria ho mäkké oceľové plechy, aby nezamedzovali rýchlym elektromagnetickým zmenám. Sekundárny indukovaný prúd má toľkokrát vyššie napätie, koľkokrát väčší je počet závitov sekundárneho vinutia než závitov primárneho vinutia. Indukčný proces zlepšuje správne volená kapacita kondenzátora zapojená paralelne s prerušovačom v primárnom okruhu. Samoindukciou vzniká napätie, ktoré by sa v okruhu bez kondenzátora prejavilo silným iskrením a opaľovaním kontaktov. Kondenzátor správne zvolenej kapacity je schopný vzniknutú energiu akumulovať a vydať až v požadovanom okamžiku.
     Prúd o vysokom napätí vzniknutý v sekundárnym vinutí sa vedie zapaľovacím vysokonapäťovým káblom na vnútornú elektródu zapaľovacej sviečky, oddelenú izolátorom od druhej elektródy spojenej s kostrou. Vonkajšia elektróda je zaskrutkovaním sviečky do hlavy motora spojená s kostrou a v okamžiku privedenia vysokého napätia na sviečku, príde medzi jej elektródami k preskočeniu elektrického výboja, ktorý zapáli zmes vo valci.
     Úspešnou modifikáciou magnetoelektrického zapaľovania, ktoré sa osvedčilo hlavne u maloobjemových motocyklov, je zotrvačníkové zapaľovanie. Magnetické pole tu tvoria stále magnety zabudované do duralového alebo bronzového zotrvačníka. Cievka je v tomto prípade pevná a jej prúd prerušuje prerušovač. Cievka umiestnená v priestore pod zotrvačníkom tvorila v niektorých prípadoch aj svetelnú cievku, čím vznikol kompaktný univerzálny zdroj pre zapaľovanie a aj pre ostatné elektrické spotrebiče.
     Ďalšou podmienkou správnej činnosti zotrvačníkového zapaľovania je už skôr uvedené prerušenie primárneho prúdu v okamžiku jeho najvyššieho napätia. Túto podmienku možno porušiť neodborným nastavením predstihu zmenou polohy prerušovača voči cievke. Pri pootočení prerušovača je treba súčasne posunúť aj budiacu cievku, čo v praxi znamená, že sa predstih nastavuje pohybom celej kotvovej dosky.
     Neobyčajnou prednosťou magnetoelekrtického zapaľovania je vlastný zdroj, záporom naproti tomu horšia funkcia pri nižších otáčkach. Kedy vzniknutý primárny prúd je slabší, než prúd dodávaný z akumulátora u dynamobateriového zapaľovania.
     Spoločným problémom pre oba základné druhy zapaľovania sa však stala správna činnosť prerušovača pri najvyšších otáčkach. Vratná pružina nestačila vracať páčku prerušovača, ktorej izolačná podložka prestala sledovať tvar vačky. Zosilovanie prítlačnej pružiny prudko zvyšovalo opotrebenie izolačnej podložky, a tým sa zmenila vzdialenosť kontaktov prerušovača.
     Vývojová cesta moderného zapaľovania pre najvyššie otáčky vyžiadala zapaľovanie bez mechanického prerušovača.

Jednotlivé súčásti elektrického zapojenia

Zdrojom prúdu pri týchto motocykloch bolo použité:

a. magdynamo


b. akumulátor


Uzemnený je ( + ) plus pól.

AKUMULÁTOR - dodával prúd iba pre niektoré spotrebiče, klaksónu a obrysovej žiarovke v svetlomete 6 V - 1,5 W pri nočnej jazde v meste, prípadne pri parkovaní. (Pri jazde osvetleným mestom v noci v tom čase stačilo toto osvetlenie). Ostatné spotrebiče boli napájané priamo z magdynama. Bol používaný akumulátor VARTA 3M1, 6V-7Ah. Akumulátor u motocykla 125 B,T bol"umiestnený" na zadnej časti motora, prichytený držiakom k vrchnej časti rámu a zospodu odpružený štyrmi gumovými podložkami. U motocykla 125/150 C bol premiestnený do skrinky na pravej strane motocykla.

MAGDYNAMO - zdrojom prúdu je striedavé šesťpólové zotrvačníkové magneto výkonu 25/30 W a napätia 6 V. Dodáva prúd vysokého napätia a striedavý prúd k osvetleniu. Prebytok prúdu je cez tlivku a usmernovač dobíjaný akumulátor.
Rotor tvorí zotrvačník, ktorý je nasadený na kužeľovom konci pravého čapu kľukového hriadeľa, poistený proti pootočeniu klinom a upevnený maticou. Na obvode zotrvačníka je upevnených šesť paralelných magnetov a náboj, ktorý je aj vačkou prerušovača.
Statorom je kotvová doska, na ktorej sú upevnené - zapaľovacia cievka, dve svetelné cievky, prerušovač a kondenzátor.

světelné cívky zapalovací cívka
svetelné cievky zapaľovacia cievka


Stator je upevnený k pravému dieľu kľukového hriadeľa tromi skrutkami s možnosťou natáčania pre nastavenie predstihu. Svetelné cievky sú zapojené paralelne, jeden koniec vynutia je pripojený na kostru a druhým sa odvádza prúd do spotrebičov cez vývod a kábel na svorkovú dosku v prednom svetlomete.

Magnetodynamové zapaľovanie má dva okruhy:

     Primárny okruh
          a.) magneto
          b.) prerušovač
          c.) kondenzátor
          d.) primárne vynutie zapaľovacej cievky
          e.) pripojovací kabel nízkeho napätia

     Sekundárny okruh
          a.) sekundárne vynutie
          b.) dotyková doštička na obvode zapaľovacej cievky
          c.) prípojka káblu vysokého napätia
          d.) kábel vysokého napätia
          e.) zapaľovacia sviečka

     Na kotvovej doske magnetodynama boli umiestnené aj dve svetelné cievky, ktoré cez kábel nízkeho napätia zabezpečovali osvetlenie, funkciu klaksóna a dobíjania batérie.
VN snímač průchodka
Snímač a kábel vysokého napätia
Snímač VN je našroubovaný na pravej strane kľukového hriadeľa, je z umelej izolačnej hmoty, ktorá má v strede odpružený vodiaci dotyk.Odoberá napätie z dotykovej doštičky zapaľovacej cievky a prenáša ho káblom VN na zapaľovaciu sviečku. Kábel VN je ukončený medenným očkom, neskôr bol nahradený " fajkou".
Prípojný kábel nízkeho napätia
Je vyvedený v prednej časti kľukovej skrine. Je odizolovaný od bloku motora, a pokračuje káblom na svorku 51.v prednom svetlomete.
zkratovač zapalování tlumivka
Vypínač zapaľovania
Vypínanie motora pri motocykloch ČZ 125 B/T 1. - 3. série bolo prevedené znížením kompresného tlaku vo valci - tzv. dekompresorom, umiestneným v hlave valca a ovládaným pomocou lanka a páčky dekompresora umiestnenej na ľavej strane riadidiel. Od 4. série ( výrobné číslo 213121 ) prišlo k viacerým zmenám v konštrukcii motora, a okrem iného bolo v pravom viku motora umiestnenené tlačítko "skratovača" , stlačením, ktorého prišlo ku krátkemu spojeniu zapaľovacej cievky o kostru motocykla a tým zhasnutiu motora. Rovnaké vypínanie bolo aj pri motocykloch ČZ 125/150 C.
Tlmivka
Je to vlastne cievka zo železným jadrom. Pri prevádzke motocykla cez deň má znížiť napätie prúdu z magneta a chrániť akumulátor pred nadmerným nabíjaním. Pri jazde v noci je tlmivka vyradená z prevádzky a akumulátor sa nabíja priamo cez usmerňovač. Jeden koniec vinutia tlmivky ja spojený cez svorku 51 v spínacej skrinke so svetelnými cievkami magneta a druhý s usmerňovačom.
usměrňovač
Usmerňovač - selénový jednodoskový usmerňovač je tiež upevnený v svetlomete. Premieňa striedavý prúd vyrobený magnetom, na jednosmerný. Selén má tú vlastnosť, že prepúšťa elektrický prúd iba jedným smerom. Je pripevnený za tlmivkou a z usmerňovača je vedený už jednosmerný prúd káblom cez poistku 1 A do akumulátora. Poistka je umiestnená na svorkovej doske prepínača. Usmerňovač a tlmivka sú umiestnené v kryte predného svetlometa.
Autor: milos62
Copyright © 2007 Jawarmaniak