ZAPAĽOVANIE

5.4.2008

PORUCHY ZAPAĽOVANIA, ICH ODSTRÁNENIE A NASTAVENIE ZAPAĽOVANIA.
(Motocykle ČZ 125 B/T a ČZ 125 /150 C.)

Poruchy zapaľovania:

Sviečka - Kábel sviečky - Prípojka vysokého napätia.

     Pôvodne sa na týchto motocykloch používali sviečky PAL 14/175 a 14/195. V súčasnosti sú nahradzované sviečkami Brisk N17C a Brisk N19C.
     Skontrolujeme či na zapaľovacej sviečke nie je poškodený izolátor, skontrolujeme vzdialenosť kontaktov, prípadne ich vyčistíme. Opálenie a farba kontaktov sviečky veľa napovie o správnom chode a nastavení motora (to by ale bolo na celú kapitolu.)
     Odpojíme kábel sviečky a pridržíme asi 5 mm od kostry a skúsime, či preskočí iskra. Ak áno, je poškodená sviečka,ak iskra nepreskočí, skontroľujeme kábel sviečky, ak nie je poškodený, prejdeme na prípojku. (V prípade použitia "fajky" môže byť závada aj v nej.)
     Vyšroubujeme prípojku z kľukovej skrine a otvorom v skrini priložíme šroubovák na vzdialenosť asi 3 mm od dotykovej doštičky zapaľovacej cievky tak, aby sa bokom dotýkala kľukovej skrine. Ak iskra preskočí, je zlá prípojka. Ak nepreskočí je porucha v magnete. Ale aj pri zlej prípojke niekedy preskakuje iskra, ale slabej intenzity. Niektorý motoristi riešia závadu prípojky jej prevŕtanim a priletovaním kábla sviečky priamo na dotykovú doštičku zapaľovacej cievky.

Magneto

     Vyrába napätie 30 - 40 V., preto je pri jazde bez svetiel zaradená do nabíjecieho okruhu tlmivka, ktorá znižuje napätie na 11 V a usmerňovač znižujúci ho na 8 V, čo je hodnota potrebná k nabíjaniu akumulátora.
     Pri zapnutých svetlách je tlmivka vyradené a nabíjací prúd je vedený priamo cez usmerňovač. Nedostatočné je napätie, ktoré nedosahuje 6 V pri 3 000 ot/min. V takomto prípade je treba permanentné magnety zotrvačníka znovu zmagnetizovať.
     Slabé magnety sa prejavujú žltým svetlom hlavnej žiarovky. Ak je zmagnetizovanie dostatočné, odpojíme kábel od svojky 51 v prednom svetlomete a pripojíme k nemu žiarovku 6 V/ 25 W, ktorá musí jasne svietiť. Ak nesvieti, prípadne svieti slabo, hľadáme chybu na kotvovej doske. Najprv ale prekontrolujeme nízkonapäťový káblik a kabeľ vedúci od neho k svorke 51. Aj sú v poriadku, prejdeme na cievky. Skontrolujeme, či sú konce vinutia dobre priletované na jadrá cievok a či je pripojenie cievok odizolované od kotvovej dosky. Poškodené cievky treba vymeniť.

Poruchy zapaľovacej cievky a kondenzátora

     Ak zistíme pri vyšroubovaní prípojky kábla VN, že medzi koncami priloženého šroubováka a doštičky nepreskočí iskra, skontrolujeme správne nastavenie vôle medzi dotykmi prerušovača, ďalej skontrolujeme, či je správne odizolovaný šroubik, ktorý upevnuje vývod zapaľovacej cievky a kondenzátora s páčkou prerušovača. Ak je toto v poriadku, je vadná cievka, prípadne kondenzátor.
Kondenzátor - jeho poruchy sú vzácne. Ich príznakom je vynechávanie zapaľovania. Ak neiskria dotyky prerušovača a ak je všetko ostatné v poriadku, je kondenzátor prebytý alebo má povrchové krátke spojenie - "skrat". Ak sa objaví na dotykoch prerušovača silné iskrenie, je kábeľ kondenzátora prerušený alebo zle pripojený, prípadne je kondenzátor zle uzemnený.
     Ak je vadný kondenzátor, je obvykle možné po jeho odpojení motor spustiť, ale dotyky prerušovača silne iskria.
Zapaľovacia cievka - tvorí ju primárne a sekundárne vinutie. Primárne vinutie býva v poriadku, sekundárne vinutie tvorí 15 000 - 18 000 závitov medenného drôtu priemeru 0,05 mm a malo by mať odpor 5 - 8 kΩ. Oprava tohto vinutia je v amatérskych podmienkach takmer nemožná.

Poruchy usmerňovača

     Vinou zlého usnerňovača sa vybíja akumulátor. Jednodoskový usmerňovač smie prepústiť spätný prúd maximálne 3 mA. Ak je táto hodnota väčšia, treba ho vymeniť. V súčasnosti sa to rieši nahradením selénového usmerňovača diódou prislušnej hodnoty.

Poruchy tlmivky

     Tlmivku odskúšame pripojením k akumulátoru cez žiarovku 6 V/5 W a ampérmeter, ktorý pri dobrej tlmivke ukazuje hodnotu 0,55 až 0,65 A.

NASTAVENIE MAGNETA ČZ:


  • Na vytiahnutom statori ( kotvovej doske ) prekontrolujeme všetky spojenia káblov, či nie sú uvolnené, zaoxidované a či nie je poškodená izolácia.
  • Očistíme dotyky prerušovača pilníčkom a skontrolujeme texgumoidový palec váhadla prerušovača, či nie je uvolnený , prípadne poškodený.
  • Plsť prerušovača premažeme niekoľkými kvapkami oleja, držiak plsti prihneme tak, aby sa dotýkal vačka zotrvačníka iba v najvyššom bode.
  • Prekontrolujeme odtrh. Zotrvačník otáčame vľavo, až sa dotyky oddialia čo najviac od seba. Správna maximálna vôľa má byť 0,4 až 0,5 mm. Ak je vôľa iná, uvolníme šroub kovadlinky a mylým šroubovákom pootáčame excenter tak dlho až dosiahneme predpísanú vôľu. Ak nemáme mierku, môžeme pri meraní vôle použiť cigaretový papierik. Po nastavení kovadlinku dotiahneme.
  • Nastavenie predstihu kontrulojeme pri snímutej hlave valca, prípadne použijeme špeciálne meradlo našroubované namiesto sviečky. Medzi dityky prerušovača vsunieme mierku hrúbky 0,05 mm prípadne cigaretový papierik a otáčame zotrvačníkom doľava tak dlho, až je možné mierku prípadne papierik z kontaktov ľahko vytiahnuť. V tom okamihu má byť piest 4,5 - 5 mm pred hornou úvraťou.Ak je predstih menší, povolíme tri upevňovacie šrouby statora a pootočíme ním doprava a znovu skontrolujeme. Ak je väčší pootočíme doľava.
  • Po správnom nastavení predstihu dotiahneme šrouby a nasadíme definitívne zotrvačník.
  • Autor: milos62
    Copyright © 2007 Jawarmaniak