Sešlo se mi pár dílů. Je to docela zajímavé porovnání...
Vlevo - půlbuben do konce roku 55.
Uprostřed - první celobubny 1956 až do května 1957.
Napravo - Od roku 57.
  • Zpět
  • ____________________________________________________________________
  • Další
  • Copyright © 2007 Jawarmaniak