Jak jsem předpokládal, objevily se další poškození - promáčkliny a praskliny.
  • Zpět
  • ____________________________________________________________________
  • Další
  • Copyright © 2007 Jawarmaniak