Sice je to menší ústupek od originálu, ale sichr je sichr.
  • Zpět
  • ____________________________________________________________________
  • Další
  • Copyright © 2007 Jawarmaniak